Medicina interna

Els nostres serveis també inclouen:
– Vacunes
– Desparasitació
– Laboratori propi: anàlisis sanguínies, bioquímica, test d’orina, femptes, teixits…
– Diagnòstic per la imatge: otoscòpia, oftalmoscòpia, radiografies, ecografies.
– Suport documental, tarja sanitària, passaport, certificats veterinaris oficials, inscripcions censals (xip), registres, etc.

Serveis