Ecografia

Ecografia veterinari capellades

La tècnica d’ecografia utilitza ones sonores d’alta freqüència (ultrasons) i la seva capacitat de transmissió pels teixits per a veure l’interior del cos; en funció del tipus de teixit enfocat, l’ordinador ens mostra imatges i textures diferents. Així com la radiografia ens permet una visió estàtica, de fotografia, l’ecografia té l’avantatges de mostrar moviment comparable més amb una filmació. Té l’avantatge de la seva immediatesa, de ser ben tolerada per l’animal, no és gens invasiva no emet radiació. És molt útil en el diagnòstic de patologies tumorals, infeccions de matriu, problemes cardíacs, diagnòstic i seguiment de l’embaràs, i moltes més indicacions.

L’ecografia ens permet veure detalladament la part enfocada de l’interior de l’animal sense necessitat de cirurgia. Podem avaluar òrgans com el cor, ronyons, melsa, fetge, úter, ovaris, testicles, pròstata, bufeta , especialment interessants són les imatges de gestació.

Un examen d’ultrasons ens pot proporcionar informació d’importància vital per a la teva mascota.

Sempre que cal, complementem les proves radiològiques amb les ecogràfiques.

És un mètode de diagnòstic no invasiu, ràpid i eficaç.

A Clínica Veterinària Capellades disposem d’aparell de qualitat.

Per a patologies que necessiten més precisió, per exemple intervencions guiades per ecografia, comptem amb veterinaris clínics especialistes de referència que poden donar servei a la nostra clínica amb aparells d’ecografia d’alta gama.

Serveis