Analítiques

analitiques veterinari capellades

Hi ha molts trastorns que no són perceptibles a simple vista, necessitem una eina que permeti complementar els reconeixements rutinaris amb proves i controls laboratorials.

El nostre servei de laboratori, dia a dia, ofereix resultats complerts, ràpids i econòmics.

Disposem d’equipament per a facilitat diagnòstic a partir de mostres de sang, d’orina, femtes, pell, exsudats…

Les analítiques de sang són de gran utilitat, sempre ajuden a diagnosticar la malaltia, ens parlen de l’estat general del gos, de quins òrgans poden estar afectats… fetge, ronyó, pàncrees, moll de l’os… També disposem de test serològics i tincions que ens ajuden a confirmar malalties com, leishmaniosi, erlichiosi, leucèmia/ immunodeficiència felina, hemobartonella…

Les analítiques d’orina ens indiquen també l’estat general del cos, principalment del tracte genitourinari. Mitjançant l’urianalisi podem evidenciar fallades renals, infeccions renals, cistitis, prostatitis, presència de cristalls, etc i a més diagnosticar malalties endocrines com la diabetis.

Podem realitzar tincions d’exsudats corporals que ajuden a identificar la naturalesa d’aquests: infecciosa, inflamatòria, tumoral…

Les analítiques per observació directa al microscopi o amb prèvia prova flotació de material fecal ens ajuden a detectar paràsits intestinals com; tenies, nematodes, giàrdies, coccidis… també mitjançant proves serològiques podem diagnosticar parvovirosi.

Disposem també de possibilitat de realitzar cultius de fongs, microbiològics i també antibiogrames que ajuden a triar l’antibiòtic més eficient en aquells casos en que detectem resistències.

Mitjançant raspats i recollida de material dermatològic podem diagnosticar per observació directa, fongs, àcars, infeccions…

Quan necessitem analítiques específiques que no podem oferir a la nostra clínica disposem de laboratoris de referència que ens ofereixen els resultats en àgils terminis.

Si creieu que la vostra mascota pateix algun tipus de malaltia no dubteu a portar-nos-la a la Clínica.

Serveis